Welkom!

Welkom op de website van restaurant ‘Heeren op Zuid’
Het restaurant van professionals in opleiding op het Beroepencollege.

Welkom op de website van restaurant ‘Heeren op Zuid’
Het restaurant van professionals in opleiding op het Beroepencollege.

Al deze leerlingen volgen het uitstroomprofiel HBR van Zorg&Welzijn